top of page
ISOtank-sales-11.jpg

NEW ISO-TANK
Services!

שילוח ותפעול חומרי גלם נוזליים, גזים ומזון

IMG-20210317-WA0001.jpg

ISO-TANK מהו?

מיכל בעל תקן עולמי להובלה, שינוע וטעינת כימיקלים, גזים וחומרי גלם מזון במצב צבירה נוזלי לשינוע ימי בטוח.

מיכל ה (ISO TANK)  יעודים לטעינת יבוא / יצוא להובלה ושינוע חומצות, בסיסים, דליקים, חומרי גלם למזון בכשרות, באופן בטוח ויעיל.
המיכל בנפח 25-26,000 ליטר ובעל כושר העמסה של כ 24 טון,  אשר מהווה חיסכון משמעותי לעלויות ההובלה לפי טון,  ייעול תהליך הטעינה / פריקה ותפעול בשטח הייצור.

BOUTIQUE OPERATION SERVICES

למה איתנו???
•    ייעוץ והכוונה ל יבואנים / יצואנים בניהול שרשרת אספקה, טעינה והובלת חומרים מסוכנים, חומרי גלם, נוזלי כימיקלים, מזון וגזים.
•    ייעוץ והכוונת יצרנים ויבואנים להתאמת רצפת היצור,  שטח תפעולי, אתר אחסון ופריקה לעבודה נכונה ותאימות תפעולית במיכלי ענק וחומרים מסוכנים.  
•    מתן שירותי תפעול וטעינה במיכלי ענק -  ISO-TANK,  FLEXI-TANK, TANK-CONTAINER, BULK 
•    שי
רותי הובלה ימית למיכלי ענק מ / אל ישראל. 
•    שירותי אחסנה, מזיגה ופריקה של חומרים מסוכנים, שמנים, דלקים וכמקילים שונים  בהתאם לדרישת רשויות. 
•    מכירת מיכלי אחסון במגוון מידות ויעדים לסוגי חומר שונים ובכללם מזון, שמנים, כימיקלים, חומצות, בסיסים, גזים ועוד. 

IMG-20210317-WA0002.jpg

לקבלת הסבר והצעת מחיר

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page